องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
จดหมายข่าว
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 3,15 ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดสกัดคัดกรอง โควิด-19 [ 21 มิ.ย. 2564 ]2
2 ออกติดตามและประเมินผลกลุ่มอาชีพเลี้ยงเด็ก บ้านกวางโจน ม.4 [ 21 มิ.ย. 2564 ]2
3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 [ 19 มิ.ย. 2564 ]2
4 แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพระและวันศุกร์ [ 18 มิ.ย. 2564 ]2
5 โครงการจัดทำแผนเวทีประชาคมแผนชุมชน ทบทวน เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 17 มิ.ย. 2564 ]2
6 ลงพื้นที่ประเมินสภาพถนนสายนามอ บ้านบัวพักเกวียน ม.1 [ 14 มิ.ย. 2564 ]2
7 กิจกรรมโครงการ รุก คลีน พื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน [ 11 มิ.ย. 2564 ]3
8 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 พ่นยากันยุงสถานศึกษา [ 10 มิ.ย. 2564 ]3
9 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเกษตรอำเภอภูเขียว [ 10 มิ.ย. 2564 ]2
10 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลกวางโจน [ 10 มิ.ย. 2564 ]2
11 โครงการพัฒนาระบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) [ 9 มิ.ย. 2564 ]2
12 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]2
13 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]2
14 ประชุมหาแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับ ศพด. [ 1 มิ.ย. 2564 ]2
15 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ [ 28 พ.ค. 2564 ]2
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 [ 25 พ.ค. 2564 ]2
17 ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ [ 24 พ.ค. 2564 ]2
18 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]2
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ สายรอบบ้านลงลำห้วยหมาตาย [ 21 พ.ค. 2564 ]2
20 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำย่านชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย [ 20 พ.ค. 2564 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17