องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการป้องกันการจมน้ำ อุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการพลัดตกหกล้ม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]4
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]5
3 มอบเงินรายหัวเด็กค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็ก 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]5
4 โครงการป้องกันผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม [ 31 ส.ค. 2563 ]5
5 โครงการจัดกาแข่งขันพัฒนาการและทักษะทางวิชาการ มหกรรมวิชาการลูกหลานชาวตำบลกวางโจน [ 28 ส.ค. 2563 ]5
6 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล [ 27 ส.ค. 2563 ]5
7 ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยกรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่ อบต.กุดเลาะ [ 26 ส.ค. 2563 ]4
8 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย [ 26 ส.ค. 2563 ]5
9 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกวางโจน [ 25 ส.ค. 2563 ]5
10 ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยกรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ ทต.ลาดใหญ่ [ 19 ส.ค. 2563 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19