องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา [ 11 ก.พ. 2563 ]1
2 เชิญชวนชาวตำบลกวางโจน ชำระภาษีให้ตรงตามเวลา [ 22 พ.ย. 2562 ]23
3 โรคและภัยสุขภาพที่เกิดช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย [ 4 พ.ย. 2562 ]25
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือน ประชาชนระวังโรคที่มาหลังน้ำลด [ 8 ต.ค. 2562 ]27
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือน อันตรายจากโรคหัวใจและอัมพาต [ 8 ต.ค. 2562 ]30
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือน โรคพิษสุนัขบ้า [ 8 ต.ค. 2562 ]33
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือนโรคอหิวาต์แอฟริกาหมู ไม่ติดต่อสู่คน [ 8 ต.ค. 2562 ]28
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือนโรคไข้เลือดออกระบาดหน้าฝน [ 8 ต.ค. 2562 ]35
9 ประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 19 ก.ย. 2562 ]39
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคเตือนโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมูไม่ติดต่อสู่คน แต่ขอให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" [ 17 ก.ย. 2562 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5