องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]0
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]5
3 ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]13
4 ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]53
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ย. 2565 ]106
6 ประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานในวันหยุดราชการกองสาธารณสุข [ 28 ก.ค. 2565 ]6
7 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 5 เม.ย. 2565 ]91
8 ประกาศรับสมัครเด็กใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]101
9 มาตรการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 3 มี.ค. 2565 ]95
10 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 11 ก.พ. 2565 ]101
11 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.พ. 2565 ]73
12 ประกาศปิดสำนักงาน [ 5 ม.ค. 2565 ]75
13 no gift policy นโยบายไม่รับของขวัญ [ 29 ธ.ค. 2564 ]73
14 การจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]74
15 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]68
16 รายงานผลการลดพลังงานผ่านระบบ E-report.energy องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 11 ต.ค. 2564 ]71
17 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]74
18 ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์หารบริหารส่วนตำบลกวางโจน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]74
19 ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์หารบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]75
20 ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์หารบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]76
 
หน้า 1|2|3|4|5|6