องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 5 เม.ย. 2565 ]33
2 ประกาศรับสมัครเด็กใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]48
3 มาตรการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 3 มี.ค. 2565 ]40
4 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 11 ก.พ. 2565 ]87
5 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.พ. 2565 ]91
6 ประกาศปิดสำนักงาน [ 5 ม.ค. 2565 ]102
7 no gift policy นโยบายไม่รับของขวัญ [ 29 ธ.ค. 2564 ]116
8 การจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]111
9 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2564 ]36
10 รายงานผลการลดพลังงานผ่านระบบ E-report.energy องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 11 ต.ค. 2564 ]16
11 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]97
12 ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์หารบริหารส่วนตำบลกวางโจน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]101
13 ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์หารบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]101
14 ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์หารบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]102
15 ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 6 ต.ค. 2564 ]102
16 ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 1 ต.ค. 2564 ]95
17 รายงานการดำเนินการตามาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ จากประชาชน) [ 29 ก.ย. 2564 ]84
18 ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) [ 23 ก.ย. 2564 ]89
19 ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]8
20 ระบบลงทะเบียนการเดินทาง [ 20 ก.ค. 2564 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5|6