องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ป้ายจราจร - ป้ายแนะนำเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 [ 1 มิ.ย. 2566 ]20
2 ขอเชิญชวนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 10 เม.ย. 2566 ]22
3 ขอเชิญชวนร่วมงานสงกรานต์ 13 เมษายน 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]24
4 แจ้งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]24
5 ขอเชิญร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]19
6 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนที่แบบรถเข็น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]52
7 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]26
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]33
9 ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]37
10 ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]77
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ย. 2565 ]135
12 ประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานในวันหยุดราชการกองสาธารณสุข [ 28 ก.ค. 2565 ]27
13 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 5 เม.ย. 2565 ]114
14 ประกาศรับสมัครเด็กใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]125
15 มาตรการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 3 มี.ค. 2565 ]115
16 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 11 ก.พ. 2565 ]131
17 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ก.พ. 2565 ]93
18 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ลดการเกิดค่า PM 2.5 ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]119
19 ประกาศปิดสำนักงาน [ 5 ม.ค. 2565 ]95
20 no gift policy นโยบายไม่รับของขวัญ [ 29 ธ.ค. 2564 ]97
 
หน้า 1|2|3|4|5|6