องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รพ.สต.กวางโจน [ 18 ก.ค. 2561 ]60
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รพ.สต.บัวพักเกวียน [ 18 ก.ค. 2561 ]51
3 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชมรมผู้สูงอายุ [ 17 ก.ค. 2561 ]54
4 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ของ อบต.กวางโจน [ 1 มิ.ย. 2561 ]85
5 ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำของอบต.กวางโจน [ 1 มิ.ย. 2561 ]75
6 อบต.กวางโจน เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 4 ม.ค. 2561 ]1718
7 โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี [ 17 ต.ค. 2560 ]68
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 15 ก.พ. 2560 ]1713
9 การแสดงเจนจำนงสุจริต เสริมสร้างคุฯธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 15 ก.พ. 2560 ]70
10 ประชาสัมพันธ์โรค HIV [ 5 ม.ค. 2560 ]68
 
หน้า 1|2