องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง [ 13 ก.ค. 2563 ]37
122 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน [ 10 ก.ค. 2563 ]38
123 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง [ 9 ก.ค. 2563 ]36
124 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง [ 8 ก.ค. 2563 ]37
125 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านใหม่เทพประทาน [ 3 ก.ค. 2563 ]37
126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหนองปอแดง [ 2 ก.ค. 2563 ]37
127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านโนนตุ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]39
128 ประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด อบต.กวางโจน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]39
129 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดภาคเรียน [ 26 มิ.ย. 2563 ]34
130 ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลายโรงเรียนกวางโจนศึกษา [ 26 มิ.ย. 2563 ]34
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28