องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 


ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวางโจน-บ้านสวนอ้อย ม.4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564