องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
111 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]31
112 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะและขยะอินทรีย์ [ 30 ก.ค. 2563 ]30
113 โครงการส่งเสริมการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]32
114 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 28 ก.ค. 2563 ]30
115 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบลกวางโจน [ 25 ก.ค. 2563 ]29
116 กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร [ 24 ก.ค. 2563 ]31
117 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 22 ก.ค. 2563 ]36
118 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจาก พมจ.ชัยภูมิ [ 20 ก.ค. 2563 ]39
119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจำปาทอง-บ้านฉนวน [ 17 ก.ค. 2563 ]38
120 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน [ 14 ก.ค. 2563 ]39
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28