องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำหลักสูตร วิทยากครู ข(ผู้ช่วยครูฝึก)และการประชาสัมพันธ์ [ 22 ก.ย. 2563 ]20
82 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านสวยอ้อยและโรงเรียนกวางโจนโนนทอง [ 18 ก.ย. 2563 ]17
83 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]18
84 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านดอนจำปาและโรงเรียนบ้านหนองปอแดง [ 17 ก.ย. 2563 ]16
85 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา [ 16 ก.ย. 2563 ]17
86 โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน [ 15 ก.ย. 2563 ]17
87 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา [ 15 ก.ย. 2563 ]18
88 ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยกรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ ทต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู [ 14 ก.ย. 2563 ]20
89 เข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการป้องกันการจมน้ำ อุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการพลัดตกหกล้ม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]246
90 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]41
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28