องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 มอบเงินรายหัวเด็กค่าจัดการศึกษาสำหรับเด็ก 3-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]38
92 โครงการป้องกันผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม [ 31 ส.ค. 2563 ]41
93 โครงการจัดกาแข่งขันพัฒนาการและทักษะทางวิชาการ มหกรรมวิชาการลูกหลานชาวตำบลกวางโจน [ 28 ส.ค. 2563 ]39
94 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล [ 27 ส.ค. 2563 ]37
95 ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยกรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่ อบต.กุดเลาะ [ 26 ส.ค. 2563 ]37
96 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย [ 26 ส.ค. 2563 ]39
97 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกวางโจน [ 25 ส.ค. 2563 ]41
98 ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยกรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ ทต.ลาดใหญ่ [ 19 ส.ค. 2563 ]42
99 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 [ 19 ส.ค. 2563 ]35
100 ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยกรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ อบต.นางแดด [ 18 ส.ค. 2563 ]35
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28