องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร [ 18 ส.ค. 2563 ]31
102 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2563 ]33
103 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 12 ส.ค. 2563 ]32
104 การประชุมประชาคม ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือราษฎร กรณีนายดวงจันทร์ ธารารักษ์ [ 8 ส.ค. 2563 ]33
105 โครงการค่ายภาษาอังกฤษน่ารู้สู่อาเซียน [ 7 ส.ค. 2563 ]37
106 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 6 ส.ค. 2563 ]33
107 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน [ 5 ส.ค. 2563 ]31
108 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือราษฎร กรณีนายดวงจันทร์ ธารารักษ์ [ 5 ส.ค. 2563 ]34
109 ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยกรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ โรงเรียนบ้านนายม อ.บ้านแท่น [ 5 ส.ค. 2563 ]32
110 นำเสนอผลงานการประกวดทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ปี2563 ทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ [ 1 ส.ค. 2563 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28