องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
191 อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยากรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ อบต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ [ 28 ก.พ. 2563 ]55
192 อบต.กวางโจน ร่วมกับปกครอง อ.ภูเขียว ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ [ 26 ก.พ. 2563 ]59
193 อบต.กวางโจน จัดทีมวิทยากรออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ สวนน้ำ ช สันติสุข โดย อบต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ [ 25 ก.พ. 2563 ]52
194 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ สายอ่างเหมืองใหญ่-หนองฉิม หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน [ 22 ก.พ. 2563 ]51
195 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ [ 21 ก.พ. 2563 ]52
196 โครงการขุดลอกหนองสะเดา หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา [ 20 ก.พ. 2563 ]54
197 เวทีจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ [ 19 ก.พ. 2563 ]52
198 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]53
199 อบต.กวางโจน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมฯ [ 7 ก.พ. 2563 ]60
200 ประชุมคญะสงฆ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดเฝือแฝง [ 1 ก.พ. 2563 ]61
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28