องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]93
2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]91
3 การอบรมให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำความผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]92