องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การอบรมให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำความผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การอบรมให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำความผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน