องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 [ 13 มิ.ย. 2567 ]5
2 รายงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2567 ]5
3 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 [ 3 มิ.ย. 2567 ]4
4 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 10 เม.ย. 2567 ]11
5 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]18
6 ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางระบบออนไลน์ E-service [ 5 มี.ค. 2567 ]3
7 ขั้นตอนการใช้บริการ E-SERVICE [ 4 มี.ค. 2567 ]32
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]49
9 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]40
10 คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]46
11 โครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 28 ก.ย. 2566 ]0
12 บัญชียืม-คืน อุปกรณ์กีฬากลาง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 28 ก.ย. 2566 ]0
13 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 19 ก.ค. 2566 ]0
14 ป้ายจราจร - ป้ายแนะนำเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 [ 1 มิ.ย. 2566 ]60
15 ขอเชิญชวนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 10 เม.ย. 2566 ]59
16 ขอเชิญชวนร่วมงานสงกรานต์ 13 เมษายน 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]91
17 แจ้งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]67
18 ขอเชิญร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]53
19 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนที่แบบรถเข็น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]86
20 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7