องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]15
2 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]27
3 คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]28
4 ป้ายจราจร - ป้ายแนะนำเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 201 [ 1 มิ.ย. 2566 ]48
5 ขอเชิญชวนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 10 เม.ย. 2566 ]50
6 ขอเชิญชวนร่วมงานสงกรานต์ 13 เมษายน 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]63
7 แจ้งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]52
8 ขอเชิญร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]46
9 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนที่แบบรถเข็น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 มี.ค. 2566 ]77
10 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]92
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2566 ]59
12 ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]62
13 ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]107
14 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 7 ต.ค. 2565 ]1
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ย. 2565 ]159
16 ประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานในวันหยุดราชการกองสาธารณสุข [ 28 ก.ค. 2565 ]61
17 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 5 เม.ย. 2565 ]136
18 ประกาศรับสมัครเด็กใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]146
19 มาตรการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 3 มี.ค. 2565 ]135
20 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 11 ก.พ. 2565 ]156
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7