องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน