องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]166
2 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]156
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]161
4 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่้อง บัยชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติม) [ 29 พ.ค. 2563 ]201
5 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]214
6 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) [ 14 ก.พ. 2563 ]220
7 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภ.ด.ส.3) [ 14 ก.พ. 2563 ]208
8 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 28 ธ.ค. 2561 ]193
9 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 4 ม.ค. 2561 ]263
10 ประชาสัมพันธ์ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ประจำปี 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]189