องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน