องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่้อง บัยชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่้อง บัยชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน