องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน