องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 4 พ.ค. 2566 ]21
2 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 3 เม.ย. 2566 ]21
3 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]27
4 ผลการดำเนินงานโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]25