องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]34
2 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]85
3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]142
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]85