องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน