องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน