องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]98
2 รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]89
3 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]95
4 รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]95
5 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลกวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]89
6 รายงานการวิจัยการสำรวจและประเมินความพึงใจของผู้รับบริการในเขตตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 4 มี.ค. 2563 ]97