องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน