องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 มิ.ย. 2567 ]6
2 ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลกวางโจน [ 1 พ.ค. 2566 ]35
3 ข้อมูลสถิติการใช้บริการลานกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]28
4 รายงานผลโครงการและกิจกรรมกีฬา อบต.กวางโจน [ 14 ก.พ. 2566 ]26
5 บัญชีการยืมอุปกรณ์กลางประจำ อบต.กวางโจน ปี 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]28
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา [ 1 ก.พ. 2566 ]29
7 แผนงานโครงการหลักประกันสุขภาพ [ 1 ธ.ค. 2565 ]25
8 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ [ 19 พ.ย. 2562 ]144
9 เอกสารเผยแพร่งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ [ 1 ต.ค. 2562 ]97
10 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกวางโจน ประจำปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]177