องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลกวางโจน [ 1 พ.ค. 2566 ]26
2 ข้อมูลสถิติการใช้บริการลานกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]19
3 รายงานผลโครงการและกิจกรรมกีฬา อบต.กวางโจน [ 14 ก.พ. 2566 ]17
4 บัญชีการยืมอุปกรณ์กลางประจำ อบต.กวางโจน ปี 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]18
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา [ 1 ก.พ. 2566 ]18
6 แผนงานโครงการหลักประกันสุขภาพ [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
7 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ [ 19 พ.ย. 2562 ]134
8 เอกสารเผยแพร่งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ [ 1 ต.ค. 2562 ]87
9 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกวางโจน ประจำปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]156