องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 219]
 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงความสำคั...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 215]
 
  อบต.กวางโจน ได้จัดทีมออกฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ...[วันที่ 2021-03-24][ผู้อ่าน 306]
 
  กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)&#...[วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 220]
 
  โครงการ​ป้องกันและลดอุบัติเหตุ​ทางถนนช...[วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 226]
 
  โครงการการดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ​ ปีงบ...[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 223]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เ...[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 226]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แนวทางกา...[วันที่ 2021-03-11][ผู้อ่าน 226]
 
  อบต.กวางโจน ได้จัดทีมออกฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ...[วันที่ 2021-03-11][ผู้อ่าน 279]
 
  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน​และ...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 217]
 
  อบต.กวางโจน จัดทีมครูวิทยากรออกฝึกอบรมให้ความรู้ โ...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 265]
 
  ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสีย[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 272]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25