องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/256...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 215]
 
  ประกาศรับสมัครเด็กใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยวิสามัญ ...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 200]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุ วาตภัย ที่ได้รับคว...[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 189]
 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครู ค...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 171]
 
  เวทีมอบรางวัลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ภายใต้ยุท...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 143]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 245]
 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน...[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 210]
 
  ประชุมสภาครั้งแรก[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 211]
 
  มอบบ้านผู้สูงอายุ ให้แก่นางสนม ยิ่งจำเริญ ผู้สูงอา...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 172]
 
  no gift policy นโยบายไม่รับของขวัญ[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 216]
 
  ประกาศการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป...[วันที่ 2021-12-28][ผู้อ่าน 204]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25