องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยวิสาม...[วันที่ 2020-08-06][ผู้อ่าน 264]
 
  โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน [วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 290]
 
   ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ตำบลก...[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 283]
 
  ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.กวางโจน กวางโจ...[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 336]
 
  เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดทีมผู้ก่อการดี(MERIT M...[วันที่ 2020-08-03][ผู้อ่าน 358]
 
  โครงการส่งเสริมการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ปีงบ...[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 251]
 
  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝก ประจ...[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 329]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ”ประชาอาสาปลูกป่าฟ...[วันที่ 2020-07-25][ผู้อ่าน 267]
 
  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียนและเยาวชน...[วันที่ 2020-07-24][ผู้อ่าน 280]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลกว...[วันที่ 2020-07-22][ผู้อ่าน 254]
 
  ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อพร้อม...[วันที่ 2020-07-17][ผู้อ่าน 289]
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริห...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 259]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25