องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องการขยายกรอบเวลาแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]28
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]87
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) [ 29 มี.ค. 2564 ]83
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) [ 11 ก.พ. 2564 ]91
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]91
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]94
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และคณะกรรมการการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]92