องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2565 ]50
2 ประกาศเรื่องการขยายกรอบเวลาแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]65
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]73
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) [ 29 มี.ค. 2564 ]69
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) [ 11 ก.พ. 2564 ]69
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]73
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]73
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และคณะกรรมการการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]105