องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]215
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]50
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และคณะกรรมการการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]54