องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน