องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน