องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2563 ]0
2 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 พ.ย. 2561 ]15
3 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 พ.ย. 2561 ]14
4 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 2561 ]14
5 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 พ.ย. 2561 ]14
6 คู่มือสำหรับประชาชน [ 3 เม.ย. 2560 ]170