องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2563 ]35
2 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 พ.ย. 2561 ]47
3 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 พ.ย. 2561 ]44
4 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 2561 ]46
5 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 พ.ย. 2561 ]44
6 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 ธ.ค. 2560 ]10
7 คำสั่ง เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 ธ.ค. 2560 ]9
8 คู่มือสำหรับประชาชน [ 3 เม.ย. 2560 ]206