องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 29 พ.ย. 2562 ]77
2 ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 29 พ.ย. 2562 ]75
3 ปค.6 รายงานการตรวจทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน [ 29 พ.ย. 2562 ]77
4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]79
5 ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 29 พ.ย. 2562 ]72
6 ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด [ 29 พ.ย. 2562 ]75
7 รายงานการควบคุมภายใน [ 20 ต.ค. 2560 ]243
8 นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 20 ต.ค. 2559 ]1880