องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน