องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564(เม.ย64 - ก.ย.64)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564(เม.ย64 - ก.ย.64)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน