องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน