องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน