องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน