องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
สำนักปลัด


โล่เกียรติคุณที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนหรือบุคลากรในสังกัดได้รับการประกาศยกย่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โล่เกียรติคุณที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนหรือบุคลากรในสังกัดได้รับการประกาศยกย่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน