องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ต.ค.62-พ.ค.63)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน