องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน