องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ม.ค.- พ.ค.) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ม.ค.- พ.ค.) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน