องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


กำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน