องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานกองคลัง


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอนเวลาปฏิบัติงานฯ ปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอนเวลาปฏิบัติงานฯ ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน