องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ประกาศเรื่องการเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่องการเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน