องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 1 มี.ค. 2562 ]148
2 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2551 [ 30 ต.ค. 2561 ]149
3 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน/ชนบท พ.ศ.2551 [ 16 ต.ค. 2561 ]96
4 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549 [ 30 ม.ค. 2561 ]102
5 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมกิจการหรือการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 [ 25 ม.ค. 2561 ]98