องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
คำสั่งงานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 28 ต.ค. 2565 ]7
2 คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 15 มี.ค. 2564 ]94
3 คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 15 มี.ค. 2564 ]92
4 คำสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 มี.ค. 2564 ]92
5 คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 มี.ค. 2564 ]94
6 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]102
7 คำสั่ง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดงองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 10 มี.ค. 2563 ]94
8 คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 9 มี.ค. 2563 ]111
9 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 6 มี.ค. 2563 ]91
10 คำสั่ง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 6 ก.พ. 2563 ]93