องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก(ต.ค.65-มี.ค.66)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]35
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]102
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]82
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565(ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]91
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]85
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2564(ต.ค.63-ก.ย.64) [ 6 ต.ค. 2564 ]93
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ปีงบประมาณ 2564(เม.ย.64-ก.ย.64) [ 4 ต.ค. 2564 ]86
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ปีงบประมาณ 2564(เม.ย.64-ก.ย.64) [ 4 ต.ค. 2564 ]84
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564(เม.ย.64-ก.ย.64) [ 4 ต.ค. 2564 ]88
10 ข้อมูลการรับลงทะเบียนคนพิการใหม่/ต่อบัตรคนพิการหมดอายุ/บัตรพิการหาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]92
11 ข้อมูลการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]90
12 ข้อมูลการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]89
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจ่ายถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]93
14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองคลัง ปีงบประมาณ2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]82
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง [ 31 มี.ค. 2564 ]95
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค โดยมารับเองที่ อบต.กวางโจน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]95
17 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2564 ]91
18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]83
19 สถิติในการให้บริการใช้รถกู้ชีพ กู้ภัยที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]89
20 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 26 มี.ค. 2563 ]82
 
หน้า 1|2