องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ม.ค. 2566 ]27
2 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กวางโจน ปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]92
3 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]181
4 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]128
5 คู่มือแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]98
6 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2563 ]107
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 6 ก.พ. 2563 ]95
8 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 5 ก.พ. 2563 ]105
9 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 15 ม.ค. 2563 ]101
10 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 9 ม.ค. 2563 ]142
11 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 3 ม.ค. 2563 ]145