องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]121
2 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562(ต่อ) [ 2 ธ.ค. 2562 ]109