องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองช่าง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 31-004 สายบ้านบัวพักเกวียน-บ้านหนองแวง [ 17 พ.ค. 2564 ]84
2 โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณประโยชน์ รอบดอนปู่ตา หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน [ 17 พ.ค. 2564 ]81
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย สายหน้าโรงเรียนบ้านสวนอ้อย [ 17 พ.ค. 2564 ]84
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 31-006 สายดอนปู้ตา หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุงคำ [ 17 พ.ค. 2564 ]80
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ สายรอบบ้านลงลำห้วยหมาตาย [ 17 พ.ค. 2564 ]132
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านใหม่เทพประทาน [ 17 ก.ค. 2563 ]134
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหนองปอแดง [ 16 ก.ค. 2563 ]126
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านโนนตุ่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]82
9 โครงการขุดลอกหนองไผ่สาธารณะ บ้านหนองกุงคำ หมู่ที่ 13 [ 3 เม.ย. 2563 ]90
10 โครงการขุดลองหนองสแบง บ้านทองสำราญ หมู่ที่ 11 [ 2 เม.ย. 2563 ]94
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายบ้านใหม่เทพประทาน ถึงเขตตา บลบ้านดอน [ 4 พ.ย. 2562 ]118
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายบา้นนายสุบิน เกิดมงคล ถึงบ้านนายเหง้า แสงอรุณ [ 30 ต.ค. 2562 ]130
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม สายสามแยกหมู่บ้านไปวัดป่าศิริธรรม [ 17 ต.ค. 2562 ]140
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านโนนจำปาทอง [ 27 ก.ย. 2562 ]130
15 โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ม.16 บ้านใหม่เทพประทาน [ 19 ก.ย. 2562 ]149
16 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อขยะ บริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม [ 4 ก.ย. 2562 ]138
17 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง [ 2 ก.ย. 2562 ]102